Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Software pro oceňování stavební produkce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YSWO Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s oceňovacími software pro oceňování stavební produkce v ČR a jejich moduly.

Požadavky:

Úspěšné ukončení předmětu

126 PKAN

Osnova přednášek:

1. Seznámení s moduly programu KROS 4

2. Program KROS 4 importy z excelu do programu, limitky

3. Callida seznámení s programem Eurocalc

4. Eurocalc limitky, výkazy výměr, figury

5. Import excel, jiné přenosové formáty , řízení výroby v programu Eurocalc

6. Seznámení z programem BuildPower od RTS Brno

7. Fakturace skutečně provedených prací v jednotlivých programech

8. Časové plány v jednotlivých programech

9. Poptávky subdodávek v jednotlivých programech

10. Dodatky v jednotlivých programech

11. Nadstavba KROS 4 - Area

12. Propočty v jednotlivých programech

13.Certifikace v KROS 4

Osnova cvičení:

1. Tvorba rozpočtu KROS 4

2. Tvorba limitek materiálu. strojů a profesí

3. Zpracování rozpočtu v Eurocalcu

4. Tvorba limitek, NUS, použití schránky v programu Eurocalc

5. Ocenění slepých rozpočtů směrnými cenami pro vypracování nabídky

6. Tvorba rozpočtu v BuildPower

7. Tvorba limitek, NUS, použití schránky v programu BuildPower

8. Provádění fakturace v jednotlivých programech

9. Provádění poptávek v jednotlivých programech a vyhodnocení nabídek

10.Porovnání kalkulací přímých nákladů jednotlivých programů

11.Program KROS 4 - aplikace Area

12.Příprava na získání certifikátu KROS 4

13.Zápočet

Cíle studia:

Seznámení se všemi SW pro rozpočtování, které jsou aktuálně na trhu ČR. Porovnání kalkulací přímých nákladů jednotlivých programů.

Studijní materiály:

!Schneiderová Heralová, R., Brožová, L. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty). Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.ISBN 978-80-01-05226-6

!Tománková, J; Čápová, D.: Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

?Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.

?Příručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS, 2017. Cenová soustava ÚRS. ISBN 978-80-7369-679-5.415707428

?Schneiderová Heralová, R. a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4

:Kros4 ÚRS Praha a.s. (www.urspraha.cz)

:Eurocalc Callida (www.callida.cz)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5613406.html