Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kalkulace a nabídky L

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126KNL Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Renáta Schneiderová Heralová (gar.)
Cvičící:
Renáta Schneiderová Heralová (gar.), Lucie Brožová, Petr Kalčev, Stanislav Vitásek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet.

Klasifikace ve stavebnictví. Struktura nákladů - konstrukce, objekt, stavba, LCC.

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. Příklady.

Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady.

Výkaz výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady.

Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady.

Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady.

Rizika v nabídkách, ocenění, rezerva. Smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady.

Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.

Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.

Normování spotřeby práce, materiálu, strojů. Náklady na mzdy, kalkulace mzdové sazby.

Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady.

Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace.

Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet.

Studijní materiály:

!Schneiderová Heralová, R. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013. 1 .vyd. 220 s. ISBN 978-80-01-05226-6

!Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4

?Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5

?Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.

?Lewis, H.:Bids, Tenders & Proposals: winning business through best practice, 2009, Kogan Page, ISBN 978-0-7494-5420-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-583

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B583
místnost TH:B-583

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B583
místnost TH:B-475

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B475
Út
St
místnost TH:C-221

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C221
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4149906.html