Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_MIB MM volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
01DIM1 Diskretní matematika 1
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
01DIM2 Diskretní matematika 2
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
01DIMA3 Diskrétní matematika 3
 
česky Předmět není vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01DEM Dějiny matematiky
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
01JEPR Jednoduché překladače
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
01MAPR Markovské procesy
 
česky Předmět není vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1
 
česky Předmět není vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2
 
česky Předmět není vypsán
01MMPV Matematické modely proudění podzemních vod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
15CH2 Obecná chemie 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01PGR1 Počítačová grafika 1
 
česky Předmět není vypsán
01PGR2 Počítačová grafika 2
 
česky Předmět není vypsán
12PAS Počítačové algebraické systémy
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
01PSR Principy statistického rozhodování
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
18PJ Programování v JAVĚ
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
18PMTL Programování v MATLABu
 
česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
18PROP Programátorské praktikum
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
01PSL Publikační systém LaTeX
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SAM Seminář aplikované matematiky
 
česky Předmět není vypsán
01SSM1 Seminář současné matematiky 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SOS1 Softwarový seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SOS2 Softwarový seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01TKO Teorie kódování
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
01TOP Topologie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů
 
česky Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět není vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01ZAOS Základy operačních systémů
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
02UKP1 Úvod do křivek a ploch 1
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023622-BSPMIMMV.html