Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_JCHB 3. ročník

Zápis předmětu 15JACH2 je podmíněn absolvováním předmětu 15JACH1.Zápis předmětu 15RATEC je podmíněn absolvováním předmětu 15JACH1.Zápis předmětu 15PINS je podmíněn současným zápisem nebo absolvováním předmětu 15INSN1.Zápis předmětu 15DEIZ je podmíněn současným zápisem nebo absolvování předmětu 15DIZ.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15BPCH1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
15BPCH2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
17BPROV Bezpečný provoz jaderných zařízení česky Předmět je vypsán
15DIZ Detekce ionizujícího záření ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15EXK1 Exkurze 1 Z 1 5 dnů Předmět je vypsán
15INSN1 Instrumentální metody 1 česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15JACH2 Jaderná chemie 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
15MZD Měření a zpracování dat Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12NMEA Numerické metody česky KZ 3 2+2 Předmět je vypsán
15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření česky KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15PRFCH Praktikum z fyzikální chemie Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
15PINS Praktikum z instrumentálních metod KZ 2 0+3 Předmět je vypsán
15RATEC Praktikum z radiochemické techniky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
15SBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 0+1 Předmět je vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023617-BSPJCH3.html