Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Volitelné navazující NKA

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
521UP2K Analýzy území pro ÚPD česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
520ATV Ateliér-volitelný česky KZ 4 0P+4C KZ 4 0P+4C Předmět je vypsán
516CAD4 CAD IV česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
513DAT7 Dějiny a teorie architektury VII česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
513DAT8 Dějiny a teorie architektury VIII česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
513DU3K Dějiny umění III česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521EKL2K Ekologie II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
513FSP4 Filosofie, sociologie a psychologie IV česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
513FSP5 Filosofie, sociologie a psychologie V česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
514KK2 Kulturní krajina II česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
519U5K Metody česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
518NS6N NS VI - Velké stavby česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
518NS7 NS VII - Netypologické strategie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
520PRK3 Plánování regionů a krajiny III česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
523PS8K Poruchy a rekon. staveb česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
519U7K Procesy česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521UP3K Prostor.a strateg.plán. česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRI1K Prostorová informatika I česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRI2K Prostorová informatika II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
521PRS1K Prostorové struktury I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
521PRS2K Prostorové struktury II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
514SHP1 Stavebně historický průzkum I KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
599STN1 Stáž
 
Předmět je vypsán
599STN Stáž
 
Předmět je vypsán
519U6K Tendence KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
511VT6K Výtvarná tvorba VI česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
523PS6K Vývoj.trendy ve stavit. česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523PS7K Vývojové trendy ve stavitelství - Konstrukční systémy pro 21. století česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
599WS2 Workshop
 
Předmět je vypsán
599WS3 Workshop
 
Předmět je vypsán
599WS1 Workshop
 
Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022527-VOLITELNE_NKA.html