Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analýzy území pro ÚPD

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
521UP2K KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Klápště
Přednášející:
Petr Klápště
Cvičící:
Petr Klápště
Předmět zajišťuje:
ústav prostorového plánování
Anotace:

základy principu územního plánování základních témat-přírodních podmínek, osídlení a bydlení, rekreace, výroby, dopravy - z pohledu limitů, hodnot a rizik pro každé téma

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Praktická znalost problematiky průzkumu a rozboru v územním plánování a dovednost aplikace územně analytických podkladů -tj. zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD

Studijní materiály:

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky, Pracovní texty pro přípravu zkoušky zvl. způsobilosti na úseku územního plánování, doporučené datové zdroje web,právní předpisy související, Člověk jako krajinotvorný činitel - Tvář naší země - krajina domovaČeská komora architektůJaroslav Bárta , Studio JB, 200280-86512-15-0, Druhé bydlení a jeho vztah k periferním oblastemKarel Friedl, Marie Maršáková, Marta Petříčková, František Pokorný, Ludmila Rivolová, Antonín VinšMinisterstvo životního prostředí ČR, nakl.INFORMATORIUM, 1991 (Praha)80-85369-13-7, Funkce rekreace v územním plánováníLuxembourg office for Official Publicatins of the European Communities, Evropská komiseÚstav územního rozvoje ve spolupráci s Odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, 2000 (Brno) , Geografické aspekty druhého bydlení v České republiceJan KeriderConsult Praha, 2002 (Praha)80-902132-3-5, Geografické problémy (krátkodobé) rekreace v ČSRIng. Jaroslav Horký, CSc.SNTL, 1984 (Praha) , Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČRRNDr. Jan Bína CSc. a kol.ÚÚR Brno 2001, Krajinný rázDoc.ing.arch.Jiří Löw a ing.Igor Michal,CSc.Lesnická práce,s.r.o., nakl. Kostelec na Černými lesy, 200380-86386-27-9, Chráněné krajinné oblasti ČRIng. Igor Míchal,CSc., RNDr. Jan Plesník, CSc., ing. Jiří PokornýAgentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999 (Příbram) , Konpendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánovánímmr čr, Sledování změn v kulturní krajině RNDr. Bedřich Moldan,CSc. a kolektiv MŽP ČRMinisterstvo životního prostředí ČR a Terplan, 1990 (Praha) , Sociologie pro architekty a urbanisty - I.PhDr. Jiří Musil, CSc.ČVUT v Praze , Ediční středisko č. publikace 4432, r. 1982 , Základy ekologie , Statistická ročenka krajeČSÚ, skripta ústavu urbanismu FA ČVUT, Nový stavební zákon, od června 2006 vyhláškyÚÚR BRNO -WEB, Pracovní texty pro přípravu zkoušky zvl. způsobilosti na úseku územního plánováníkol. autorůústav urbanismu FA ČVUT, pro kurzy celoživotního vzdělávání, právní předpisy související, , Člověk jako krajinotvorný činitel - Tvář naší země - krajina domovaČeská komora architektůJaroslav Bárta , Studio JB, 200280-86512-15-0, Druhé bydlení a jeho vztah k periferním oblastemKarel Friedl, Marie Maršáková, Marta Petříčková, František Pokorný, Ludmila Rivolová, Antonín VinšMinisterstvo životního prostředí ČR, nakl.INFORMATORIUM, 1991 (Praha)80-85369-13-7, Funkce rekreace v územním plánováníLuxembourg office for Official Publicatins of the European Communities, Evropská komiseÚstav územního rozvoje ve spolupráci s Odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, 2000 (Brno) , Geografické aspekty druhého bydlení v České republiceJan KeriderConsult Praha, 2002 (Praha)80-902132-3-5, Geografické problémy (krátkodobé) rekreace v ČSRIng. Jaroslav Horký, CSc.SNTL, 1984 (Praha) , Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČRRNDr. Jan Bína CSc. a kol.ÚÚR Brno 2001, Krajinný rázDoc.ing.arch.Jiří Löw a ing.Igor Michal,CSc.Lesnická práce,s.r.o., nakl. Kostelec na Černými lesy, 200380-86386-27-9, Chráněné krajinné oblasti ČRIng. Igor Míchal,CSc., RNDr. Jan Plesník, CSc., ing. Jiří PokornýAgentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999 (Příbram) , Konpendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánovánímmr čr, Sledování změn v kulturní krajině RNDr. Bedřich Moldan,CSc. a kolektiv MŽP ČRMinisterstvo životního prostředí ČR a Terplan, 1990 (Praha) , Sociologie pro architekty a urbanisty - I.PhDr. Jiří Musil, CSc.ČVUT v Praze , Ediční středisko č. publikace 4432, r. 1982 , Základy ekologie , Statistická ročenka krajeČSÚ, skripta ústavu urbanismu FA ČVUT, Nový stavební zákon, od června 2006 vyhláškyÚÚR BRNO -WEB, Pracovní texty pro přípravu zkoušky zvl. způsobilosti na úseku územního plánováníkol. autorůústav urbanismu FA ČVUT, pro kurzy celoživotního vzdělávání, právní předpisy související

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T9:602
Klápště P.
09:00–09:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:602
Klápště P.
09:45–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5755506.html