Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tendence

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
519U6K KZ 2 1P+1C
Garant předmětu:
Irena Fialová
Přednášející:
Irena Fialová, Zdeňka Havlová
Cvičící:
Irena Fialová, Zdeňka Havlová
Předmět zajišťuje:
ústav urbanismu
Anotace:

Úspěšně jsme několik let řešili téma Vlivu globalizace na rozvoj měst: současné urbanistické důsledky a možný budoucí potenciál velkých obchodních center. Posléze jsme se věnovali Transformačním územím velkých dopravních uzlů tzv. transfériím. Zahájili jsme mezioborovou spolupráci architektů FA a FD ČVUT nad tématem Město a mobilita: vztah dopravy a kvality života. Hledali jsme s místními samosprávami řešení konkrétních kolizí dopravy s veřejnými prostranstvími a diskutovali o urbanistických důsledcích sdílených a autonomních vozidel a smart cities. V posledních letech se věnujeme současné situaci společnosti, která s sebou přináší Změnu paradigmat a zdánlivě neotřesitelných hodnot. Dříve alternativní vzorce chování se stávají mainstreamem, soutěživost a dravost konzumního způsobu života musíme nahrazovat šetrností k prostředí, ve kterém žijeme. Naše práce, vzdělávání, mezilidská komunikace či nakupování se přesouvají z prostředí fyzického do virtuálního, jejichž hranice splývají. Zabýváme se tím, jak na tuto společenskou proměnu reaguje městské prostředí a jeho navrhování. Co je to městotvornost, udržitelnost a flexibilita architektonického a urbanistického projektu v této nové realitě? Jsou architekti a urbanisté a jejich současné i minulé projekty schopné reagovat na tuto změnu hodnot, na nové výzvy sociální, ekonomické a ekologické udržitelnosti?

Požadavky:

Studenti jsou povinni se v systému Moodle do předmětu přihlásit! Instrukce obdrží na první hodině. Pro komunikaci a organizaci předmětu je využíván systém Moodle, případně MS Teams. Studenti pracují s elektronickou Databází současných urbanistických projektů DataSup Ústavu urbanismu. Případná on-line výuka se uskutečňuje přes Moodle a MS Teams. Přechod na online výuku je avizován prostřednictvím Moodle a KOS.

Osnova přednášek:

Dle zadaného tématu viz Moodle.

Osnova cvičení:

Dle zadaného tématu viz Moodle.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvoj schopností studenta kriticky myslet v souvislostech a samostatně formovat a prezentovat myšlenky. Po absolvování předmětu je student lépe schopen profesionálně prezentovat faktické informace o projektech svých i cizích, stejně jako odborně konstruktivně diskutovat nad jejich kvalitami. Je kladen důraz na integritu, profesionalitu, kolegialitu a respekt, a to nejen během setkání, seminářů a diskuzí, ale i v rámci odevzdané seminární práce.

Studijní materiály:

Dle zadaného tématu viz Moodle.

Poznámka:

The course has no Englich equivalent / Předmět nemá anglický ekvivalent.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T9:112
Fialová I.
12:30–13:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
č. 112
místnost T9:112
Fialová I.
Havlová Z.

13:15–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
č. 112
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5976006.html