Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NS VII - Netypologické strategie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
518NS7 KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Roman Koucký
Přednášející:
Michal Kohout, Roman Koucký, Edita Lisecová
Cvičící:
Roman Koucký, Edita Lisecová
Předmět zajišťuje:
ústav nauky o budovách
Anotace:

Městotvorná a krajinotvorná funkce silnic a dálnic, železnic,vodních cest, staveb jezů, přehrad, mostů a dalších staveb inženýrského charakteru. Závislost architektury staveb na jejich technických parametrech, spolupráce architekta a inženýra. Vztah inženýrská stavba a životní prostředí.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s historii a vývojový tendencemi v navrhování inženýrských staveb

Studijní materiály:

Kučera V.: Inženýrské stavby, Vydavatelství ČVUT

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:155
Koucký R.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6960206.html