Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Filosofie, sociologie a psychologie V

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
513FSP5 KZ 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Hoření Samec
Přednášející:
Tomáš Hoření Samec
Cvičící:
Tomáš Hoření Samec
Předmět zajišťuje:
ústav teorie a dějin architektury
Anotace:

Kurz je zaměřen na teoretické a praktické uchopení a pochopení vztahu mezi sociologií, architekturou a urbanismem.

Požadavky:

Absolvování kurzu bude uznáno buď na základě úspěšně složeného písemného testu zaměřeného na témata z teoretické části kurzu nebo skupinového vypracování designu výzkumu v rozsahu cca 1 000 slov zaměřeného na témata probíraná v praktické části kurzu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Semináře 1-4: Co je to sociologie? Vztah sociologie a architektury a urbanismu. Historie a současnost sociologického zkoumání architektury/urbanismu.

Semináře 5-8: Metody sociologického výzkumu. Design výzkumu, kvantitativní a kvalitativní logika a metody.

Semináře 9-12: Skupinový participativní design vlastního výzkumu, aplikace poznatků

Cíle studia:

Společně se naučíme: (1) jaké jsou klíčové sociologické pojmy a jak umožňují lépe pochopit společnosti i praxi architektury, (2) jaké existují sociologické metody a jak jich využít při praxi architektury a (3) jak designovat použití daných metod a jak komunikovat v rámci oborově i obecně různorodého týmu.

Studijní materiály:

* Bauman, Z., May, T. 2004. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

* Gibas P., Hoření Samec T., Kubala P., Lux M., Ryšavý D., Sedláková R, Sunega P. 2022. Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

* Keller, J. 2006. Úvod do sociologie. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON).

* Musil, J. (ed.). 1985. Lidé a sídliště. Praha: Svoboda.

* Novotná H., Špaček O., Šťovíčková Jantulová M. (eds.) 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:155
Hoření Samec T.
10:45–12:15
(paralelka 101)
Dejvice
Posluchárna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6663906.html