Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

ZZ povinné 20

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBZAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. česky Z 3 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBZAF2 Anatomie a fyziologie člověka II. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I. česky Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
F7PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II. česky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
Šárka Bendová, Tomáš Hyánek 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I. česky Z 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II. česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZEZ Etika ve zdravotnictví česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBZFATOX Farmakologie a toxikologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBZGYP Gynekologie a porodnictví
Kateřina Řípová 
česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBZHTL Hematologie a transfuzní lékařství
Miloš Bohoněk, Monika Holušková 
česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
F7PBZIOP1 Individuální odborná praxe I. česky Z 2 80XH Předmět je vypsán
F7PBZIOP2 Individuální odborná praxe II. česky Z 4 280XH Předmět je vypsán
F7PBZIOPB1 Individuální odborná praxe bloková I. česky Z 2 80XH Předmět je vypsán
F7PBZIOPB2 Individuální odborná praxe bloková II. česky Z 2 80XH Předmět je vypsán
F7PBZIOPB3 Individuální odborná praxe bloková III. česky Z 4 120XH Předmět je vypsán
F7PBZIOPB4 Individuální odborná praxe bloková IV. česky Z 10 280XH Předmět je vypsán
F7PBZISVZ Informační systémy ve zdravotnictví česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZKPR Klinická propedeutika česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBZKLO Klinické obory česky KZ 3 2P Předmět je vypsán
F7PBZKP Komunitní péče česky Z 1 1P Předmět je vypsán
F7PBZKHZ Kurz horské záchrany
 
česky Z 2 40XH Předmět je vypsán
F7PBZKPD Kurz praktických dovedností česky ZK 4 40XH Předmět je vypsán
F7PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace česky Z 4 40XH Předmět je vypsán
F7PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE česky Z 4 40XH Předmět je vypsán
F7PBZLRP Léčebně rehabilitační péče česky Z 1 1P Předmět je vypsán
F7PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBZMK Medicína katastrof česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
F7PBZMVP Metodologie výzkumné práce česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBZMS Modelové situace česky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7PBZMOS Multikulturní ošetřovatelství česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBZNEU Neurologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBZOVP Obecná a vývojová psychologie česky Z 2 2P+1C Předmět je vypsán
F7PBZOPB1 Odborná praxe bloková I. česky Z 2 40XH Předmět je vypsán
F7PBZOPB2 Odborná praxe bloková II. česky Z 3 160XH Předmět je vypsán
F7PBZOPB3 Odborná praxe bloková III. česky Z 2 40XH Předmět je vypsán
F7PBZOPB4 Odborná praxe bloková IV. česky Z 2 80XH Předmět je vypsán
F7PBZOPB5 Odborná praxe bloková V. česky Z 2 40XH Předmět je vypsán
F7PBZOPPE Odborná praxe na pediatrii česky Z 1 40XH Předmět je vypsán
F7PBZORPNP Operační řízení přednemocniční neodkladné péče česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZOSP1 Ošetřovatelské postupy I. česky Z 4 3P+5C Předmět je vypsán
F7PBZOST2 Ošetřovatelské postupy II. česky KZ 3 8C Předmět je vypsán
F7PBZOPPC Ošetřovatelský proces a potřeby člověka česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
F7PBZOSE Ošetřovatelství česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
F7PBZPALP Paliativní péče
Marek Uhlíř 
česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBZPE Pediatrie česky ZK 3 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBZCVLGO Praktická cvičení z vnitřního lékařství, gerontologie a onkologie česky ZK 2 2C Předmět je vypsán
F7PBZUS Praxe pod přímým vedením – úvodní soustředění česky Z 1 40XH Předmět je vypsán
F7PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. – zvyšování fyzické zdatnosti česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. – profesní sebeobrana česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. – horolezectví
 
česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. – plavání česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBZPP První pomoc česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZPKKK Psychologie katastrof a krizové komunikace česky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 1S Předmět je vypsán
F7PBZSL Soudní lékařství česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
F7PBZUM1 Urgentní medicína I. česky Z 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBZUM2 Urgentní medicína II. česky Z 2 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBZUM3 Urgentní medicína III. česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZVLGO Vnitřní lékařství, gerontologie a onkologie česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
F7PBZVDZS Výživa, dietetika a zdravý životní styl česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBZZB Zdravotnická biofyzika česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
F7PBZZDP Zdravotnická psychologie česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZZT Zdravotnická technika česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBZZVK Zimní výcvikový kurz česky Z 1 40XH Předmět je vypsán
F7PBZZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 8 160XH Předmět je vypsán
F7PBZZLCHB Základy lékařské chemie a biochemie česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
F7PBZZOT Základy odborné terminologie česky KZ 1 1C Předmět je vypsán
F7PBZZPF Základy patologické fyziologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBZZP Základy patologie česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
F7PBZZPSP Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
F7PBZZPS Základy psychiatrie
Markéta Hejsková 
česky KZ 1 2P Předmět je vypsán
F7PBZPPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem česky Z 1 2C Předmět je vypsán
F7PBZRNM Základy radiologie, nukleární medicíny a radiační ochrany česky KZ 1 2P Předmět je vypsán
F7PBZZSI Základy statistiky a informatiky česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBZZVZL Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví česky Z,ZK 1 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020667-F7PBZ_POV_20.html