Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Neurologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZNEU ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Tomáš Nedělka
Přednášející:
Tomáš Nedělka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět neurologie v návaznosti na znalosti z anatomie, fyziologie, patofyziologie a farmakologie zaměřuje pozornost na základní patofyziologické fenomény, jmenovitě centrální a periferní poruchy hybnosti, poruchy čití, vegetativních funkcí a záchvatové projevy. Podrobně se zabývá zejména problematikou náhlých cévních mozkových příhod, křečových stavů, bolestí hlavy, vertebrogenních algických syndromů a nervosvalových onemocnění. Zároveň se studenti seznámí se základními vyšetřovacími neurologickými postupy včetně pomocných neurofyziologických a neuroradiologických metod. Podrobně jsou probrány diagnostické a terapeutické algoritmy se zvláštním zřetelem na PNP a OUP.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test s 30 otázkami typu Multiple choice.

Požadavky na studenta: znalost rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Anatomie a fyziologie nervového systému.

3.–4. týden Neurologické vyšetřování, neurologická terminologie, neurologické syndromy, lokalizace poruch.

5.–6. týden Neurotraumatologie, poruchy vědomí.

7.–8. týden Postižení periferních nervů, svalová onemocnění, vertebrogenní onemocnění.

9.–10. týden Epilepsie, bolesti hlavy, tumory CNS.

11.–12. týden Degenerativní onemocnění, zánětlivá onemocnění, vertebrogenní onemocnění.

13.–14. týden Cévní mozkové příhody, akutní stavy v neurologii, vyšetřovací metody v neurologii.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HERLE, Petr. Diferenciální diagnostika v neurologii. Praha: Raabe, 2015, 200 s. ISBN 978-80-7496-212-7.

•SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015, 384 s. ISBN 978-80-247-5247-1.

•SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelství v neurologii. Praha: Grada, 2014, 232 s. ISBN 978-80-247-4868-9.

Doporučená literatura:

•TYRLÍKOVÁ, Ivana a Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012, 305 s. ISBN 978-807-0135-402.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-330
Nedělka T.
16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6196206.html