Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kurz problematiky CBRNE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKCBRNE Z 4 40XH česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Pavel Böhm, Martin Staněk
Cvičící:
Pavel Böhm, Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se zásadami průběhu, dopadu a řešení mimořádných událostí a krizových situací s výskytem CBRNE látek z pohledu zasahujících složek IZS. Cílem předmětu je rovněž zprostředkovat praktické nácviky zásahu složek IZS, včetně nácviku použití prostředků individuální ochrany, dekontaminace a dalších speciálních úkonů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: 100% absolvování všech odborných nácviků a jejich zvládnutí po praktické stránce.

Požadavky na studenta: aktivní účast na řešení simulovaných mimořádných událostí a krizových situací.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Náplň odborného kurzu:

•Činnost složek IZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s výskytem CBRNE látek.

•Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích spojených s výskytem CBRNE látek.

•Nácvik použití prostředků individuální ochrany – ochrana dýchacích cest.

•Nácvik použití prostředků individuální ochrany – ochrana povrchu těla.

•Nácvik zásahu složek IZS a provedení úkonů ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek – průzkum.

•Nácvik zásahu složek IZS a provedení úkonů ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek – dekontaminace.

•Exkurze na ZZS hl. m. Prahy – oddělení krizové připravenosti:

-nácvik řešení mimořádné události s větším počtem zraněných;

-prohlídka vybavení a zařízení pro zvládání mimořádných událostí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MATOUŠEK, Jiří a Petr LINHART. CBRN: chemické zbraně. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 151 s. ISBN 80-866-3471-X.

•ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. 1. vyd. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•KLEMENT, Cyril. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. Banska Bystrica: PRO, 2011, 663 s. ISBN 78-80-89057-29-0.

Doporučená literatura:

•ŠAFR, Gustav (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-0724-2.

Studijní pomůcky

•Ochranné masky (civilní a vojenské), protichemický oblek, izolační oděvy, jednoduché detekční prostředky (detekční trubičky, papírky apod.), dekontaminační sprcha a další.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6201806.html