Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZARI2 Z 3 1P+1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZARI2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZARI1
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZARI2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZARI3.
Garant předmětu:
Tomáš Hyánek
Přednášející:
Tomáš Hyánek
Cvičící:
Eva Kozáková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je péče o nemocné s vyřazenými/selhávajícími základními životními funkcemi, v podmínkách specifických a vysoce odborných přístupů zaměřených na péči o kriticky nemocné. V oblasti intenzivní a resuscitační péče se soustřeďuje pozornost na základy diagnostiky, principy kontinuálního sledování, ošetřování a léčení pacientů se selhávajícími vitálními funkcemi a na možnosti bioinženýrské substituce selhávajících životních funkcí.

Požadavky:

Ukončení předmětu: praktická zkouška a vypracovaná portfolia k výkonům

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

Intenzivní a resuscitační péče, vymezení pojmů, organizace. Základní postupy zajištění vitálních funkcí.

Základní techniky monitorování v intenzivní medicíně. Možnosti bioinženýrské podpory selhávajících vitálních funkcí.

Respirační insuficience – parciální, globální, léčebné možnosti, oxygenoterapie, základy umělé plicní ventilace.

Akutní stavy kardiovaskulárního systému: akutní koronární syndrom, edém plic, kardiogenní šok, embolie plicnice, významné dysrytmie, hypertenzní krize, terapie.

Bioinženýrské možnosti podpory selhávajícího krevního oběhu. Technické aspekty elektroimpulzoterapie.

Šok a jeho formy, symptomatologie, terapeutické možnosti.

Sepse a život ohrožující infekce, DIC.

Multiorgánové selhání.

Akutní stavy v gastroenterologii: akutní krvácení do GIT, akutní pankreatitis, akutní jaterní selhání, možnosti bioinženýrské podpory u hepatálního selhání, eliminační techniky.

Akutní renální selhání, symptomatologie, hepatorenální syndrom, léčba. Možnosti bioinženýrské podpory selhávajících ledvin, eliminační techniky.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Akutní stavy v kardiologii. Nejčastější kardiologická onemocnění. Monitorace a sledování.

3.–4. týden Akutní stavy v neurologii. Nejčastější neurologická onemocnění. Monitorace a sledování.

5.–6. týden Akutní stavy související s poruchami metabolizmu. Nejčastější stavy. Monitorace a sledování.

7.–8. týden Akutní stavy v plicním lékařství. Akutní stavy v pediatrii. Intenzivní péče. Monitorace a sledování.

9.–10. týden Akutní nelékové a lékové intoxikace. Monitorace a sledování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Bartůněk, P. et al.. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 752 s. ISBN: 978-80-247-4343-1.

Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, a.s., 2020. 404 s. ISBN: 978-80-271-0130-6.

Málek, J. et al.. Praktická anesteziologie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2020. 208 s. ISBN: 978-80-247-5632-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-206
Kozáková E.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Kozáková E.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Kozáková E.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Kozáková E.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Kozáková E.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Kozáková E.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
Út
St
místnost KL:K-1
Hyánek T.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6197306.html