Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMT povinné

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBBALP Algoritmizace a programování česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBAF1 Anatomie a fyziologie I. česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBAF2 Anatomie a fyziologie II. česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PBBA3B Angličtina IIIB (část 2) česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice česky Z 1 1P Předmět je vypsán
F7PBBBP Bakalářská práce česky Z 6 8C Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PBBBCH Biochemie česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBBLS Biologické signály česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBBLG Biologie česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBBB Biomechanika a biomateriály česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBCHM Chemie
Danuše Andrisová, Miriam Hošková, Martina Turchichová 
česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBEM Elektrická měřění česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBELF Elektrofyziologie česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBEO Elektronické obvody česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBBESP Evidence, servis a pořizování zdravotnické techniky
Tereza Kislingerová, Mikuláš Lichtenberg, Natálie Michálková, Jiří Petráček 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBFY1 Fyzika I. česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBFY2 Fyzika II. česky Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět je vypsán
F7PBBFCH Fyzikální chemie česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBHE Hygiena a epidemiologie česky ZK 1 1P Předmět je vypsán
F7PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBITP Integrální počet česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBKT Komunikační technologie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBKZS Konvenční zobrazovací systémy česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBLT Laboratorní technika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
F7PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika) česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II. (terapeutická technika) česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBBMEC Mechanika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBMT Medicínská terminologie česky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7PBBMVP Metodologie výzkumné práce česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBMS Modelování a simulace česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBNMP Návrh a management projektu česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů česky KZ 4 4L Předmět je vypsán
F7PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBPP První pomoc česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBPPM1 Práce s programovými prostředky (Matlab) I. česky KZ 1 1C Předmět je vypsán
F7PBBPPM2 Práce s programovými prostředky (Matlab) II. česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PBBPSL Psychologie česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBSPR1 Semestrální projekt I. česky KZ 1 1C Předmět je vypsán
F7PBBSPR2 Semestrální projekt II. česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
F7PBBSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7PBBSM Senzory v medicíně česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika česky Z,ZK 5 2P+3L Předmět je vypsán
F7PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBTEL Teoretická elektrotechnika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBZP Základy patologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBBUSS Úvod do signálů a systémů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBROP Řízená odborná praxe česky Z 2 80XH Předmět je vypsán
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020627-F7PBB_POV_20.html