Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Civilní nouzové plánování - kombinované - nástup ke studiu 23/24, 24/25

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Civilní a nouzové plánování - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7KMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí Z,ZK 5 9P+5S Z povinný předmět
F7KMCOO Ochrana obyvatelstva Z,ZK 5 9P+5S Z povinný předmět
F7KMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce Z 3 6S Z povinný předmět
F7KMCSPVS Správní právo a veřejná správa ZK 3 9P Z povinný předmět
F7KMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva Z 4 9C Z povinný předmět
F7KMCVSMA Vybrané statistické metody KZ 4 5P+9C Z povinný předmět
F7KMCZOSA Zajišťování obrany státu
Pavel Šmídek 
ZK 3 10P Z povinný předmět
F7KMCZUM Základy urgentní medicíny KZ 3 5P+5C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMCCBRNOA CBRNE-ochranná opatření
Adam Bosák, Vladimír Pitschmann 
ZK 3 10P L povinný předmět
F7KMCFMVP Formy a metody vědecké práce Z 2 4P L povinný předmět
F7KMCIT Informační technologie Z 3 10P L povinný předmět
F7KMCKRVSA Krizové řízení ve veřejné správě Z,ZK 5 10P+6S L povinný předmět
F7KMCMARRA Metody analýzy a řízení rizik KZ 2 6P+4C L povinný předmět
F7KMCPOZA Praxe podle odborného zaměření posluchače Z 8 6XT L povinný předmět
F7KMCPOK Prevence a odhalování kriminality Z 2 10P L povinný předmět
F7KMCSDPA Seminář k diplomové práci Z 1 4S L povinný předmět
F7KMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací KZ 2 10C L povinný předmět
F7KMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy ZK 2 10P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMCCHB Chemická bezpečnost ZK 5 12P Z povinný předmět
F7KMCKZA Krizové zdravotnictví
 
Z,ZK 5 8P+8S Z povinný předmět
F7KMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí KZ 4 12C Z povinný předmět
F7KMCPKSA Psychologie krizových situací
 
KZ 3 6P+6C Z povinný předmět
F7KMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost ZK 5 10P Z povinný předmět
F7KMCSZVBA Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
 
KZ 4 12P Z povinný předmět
F7KMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
Dušan Uhlík 
KZ 4 8P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMCSTMW Bezpečnostní hrozby v moderním světě
 
Z 1 4P L povinný předmět
F7KMCFPA Forenzní psychologie
 
Z,ZK 3 4P+8C L povinný předmět
F7KMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ZK 4 16P L povinný předmět
F7KMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů
Dana Rebeka Ralbovská, Josef Sedlák 
KZ 3 8P+6S L povinný předmět
F7KMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému ZK 4 16P L povinný předmět
F7KMCZDP Zpracování diplomové práce Z 15 6XT L povinný předmět
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1244562887705.html