Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCKANJ Z 3 6S česky
Garant předmětu:
Václav Navrátil
Přednášející:
Václav Navrátil
Cvičící:
Václav Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zaměřuje na osvojení a aktivní používání slovní zásoby, obratů a frází týkajících se oboru civilního nou-zového plánování, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Předmět je prioritně zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, a to zejména v situacích souvisejících s oborem civilní nouzové plánování. Komunikační dovednosti jsou tak pomocí rozehry reálných situací rozvíjeny jak na úrovni obecné angličtiny, tak na úrovni angličtiny profesní. Cí-lem je poskytnout studentům komunikační znalosti a slovní zásobu potřebnou pro řešení běžnýchmimořádných udá-lostí a krizových situací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemná forma.

Požadavky na studenta: průběžné základní znalosti ověřované testy, případně průběžné ústní přezkoušení při hodi-nách, prezentace na odborné téma.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Obecná typologie krizových situací – obecný přehled, terminologické pojmy.

2. – 3. týden Přírodní katastrofy – typy a průběh přírodních katastrof v ČR a ve světě.

4. – 5. týden Průmyslové havárie – typy a průběh průmyslových havárií.

6. týden IZS – úkoly a rozdělení působností v IZS, spolupráce v případu zásahu.

7. týden IZS – složky IZS, jejich složení a povinnosti.

8. týden Typy krizových situací – dispečink, fráze, otázky, řešení krizových situací.

9. týden Povodně – průběh povodní, záchranné a likvidační práce.

10. týden Povodně – informování obyvatel, proces evakuace.

11. týden Teroristické útoky z pohledu krizového managementu, informování, pomoc, instrukce.

12. týden Teroristické útoky z pohledu obyvatelstva, připravenost, záchrana a pomoc.

13. týden Evakuace obyvatel – průběh evakuace, instrukce, pomoc, nejčastější dotazy.

14. týden Činnost dispečinku tísňového volání – otázky, odpovědi, typické situace, instrukce volajícímu.

Cíle studia:

Cílem studia je poskytnout studentům komunikační znalosti a slovní zásobu potřebnou pro řešení běžnýchmimořádných událostí a krizových situací.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JANATKOVÁ, E. Specialized English Course in Civil Protection: Praha: MV – GŘ HZS ČR, 2004, 187 s. ISBN 80-86640-28-0.

Doporučená literatura:

•CHEARSAN, I., BOYLE, CH. English for Law Enforcement. Macmillan Publishers Ltd, 2009, ISBN 978-0-230-73258-2.

•CLARK. D.J., DERCON, S. Dull Disasters? Oxford University Press, 2016, ISBN 978-0-198-78557-6.

•STANIFORTH, A. Carlile of Berriew CBE QC and John Parkinson OBE. Preventing Terrorism and Violent Estremis.: Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-198-70579-6.

•DILLON, B., DICKINSON, I., WILLIAMS, J., STILL, K. Blackstone´s Emergency planning, Crisis and Disaster Management: Oxford University Press, 2014, 400 s. ISBN: 978-0-198-71290-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5645606.html