Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zpracování diplomové práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCZDP Z 15 6XT česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Halaška, Dana Rebeka Ralbovská, Petr Adolf Skřehot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem daného předmětu je vytvoření časového a konzultačního prostoru tak, aby posluchač mohl úspěšně řešit a dokončit práce spojené se zpracováním diplomové práce (navázat spolupráci s odbornými subjekty, dokončit experimenty, provést potřebné analýzy, vyhodnotit získané výsledky, zpracovat potřebné literární zdroje, provézt potřebné konzultace apod.).

Student pracuje podle pokynu svého školitele, který určuje jeho pracovní náplň a harmonogram plnění uložených úkolů. Pro provedení potřebných analýz a výpočtů student využívá analytické podpůrné prostředky ČVUT FBMI, zejména SW analytické výpočetní centrum.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: předložení věcně a formálně správně zpracované diplomové práce.

Požadavky na studenta: vypracování diplomové práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

ne

Cíle studia:
Studijní materiály:

•Podle doporučení školitele v souladu s řešeným zadáním diplomové práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5647906.html