Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Navazující magisterský studijní program Civilní a nouzové plánování - kombinované

Studijní program: Civilní nouzové plánování Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Civilní nouzové plánování - kombinované - nástup ke studiu 23/24
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7KMC POV 23 CNP kombinované povinné 23 V této skupině musíte získat 120 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 32 předmětů
120
Minimální počet kreditů 120
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023048.html