Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k diplomové práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCSDPA Z 1 4S česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět by měl studentům vštípit správný způsob zpracování diplomové práce po formální stránce, včetně možností zpracování zjištěných výsledků a jejich správné interpretace. Dále bude seminář zaměřen na nácvik prezentace hlavních tezí diplomové práce vhodnou formou, tak aby byli studenti připraveni na obhajobu své diplomové práce u státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je 100% účast na třech seminářích, která bude kontrolována. V opačném případě budou studenti ze znalostí přezkoušeni podle rozpisu, který vypíše garant předmětu.

Na požadované úrovni vypracovat odpovědi na zadané otázky.

Osnova přednášek:

Nejsou

Osnova cvičení:

Formální náležitosti diplomové práce, práce se šablonou, zadání diplomové práce, citace

Metodika, vhodné formy prezentace výsledků, diskuze, příprava prezentace.

Předcházení chyb při psaní diplomové práce a prezentaci, THESES

Cíle studia:
Studijní materiály:

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých

škol. Brno: Knihař, 2002. 1. vydání. 223 s. ISBN 8086292053

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a

kvalifikační práce. 5. vyd., v českém jazyce 1. vyd. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-

89132-70-6

MEŠKO, Dušan a kol. Akademická příručka. Martin: 2006. české, upravené vydání. 481 s.

ISBN 80-8063-219-7.

PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace - Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha:

GRADA. 2012. 2. vyd. ISBN: 978-80-247-4484-1

TICHÁ, L., CIVÍNOVÁ, Z., MORYSKOVÁ, M., TRTÍKOVÁ, I., NĚMEČKOVÁ, L.: Jak psát

vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2011, akt. 2016

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7431206.html