Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCTPBS ZK 4 16P česky
Garant předmětu:
Barbora Vegrichtová
Přednášející:
Barbora Vegrichtová
Cvičící:
Barbora Vegrichtová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Terorismus je jev, který se stal fenoménem 20. a 21. století. Jeho příčiny, projevy a následky se staly důležitou otázkou mezinárodních vztahů a bezpečnostních strategií. Předmět je koncipován jako komplexní pohled do historie tohoto fenoménu, přičemž se zaměřuje na globální konotace pojmu terorismus. Zabývá se jeho vývojem, projevy i ideologickými zdroji. Velký důraz je kladen na analýzu rizik, které terorismus přináší bezpečnostní politice států. Studenti kromě historického pohledu získají přehled o fungování terorismu jako systému, který útočí na společnost a snaží se jí rozložit destruktivními metodami.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní pohovor, který se bude skládat z analýzy historie terorismu, jeho projevů, systému analýzy rizik a boje proti nim.

Požadavky na studenta: samostudium zadaných témat.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do problematiky terorismu, základní terminologie, vymezení pojmů, klasifikace a kvantifikace pojmu terorismus. Typy možných teroristických aktivit, rozdělení forem teroristických aktivit.

2. týden Vývoj terorismu v historických epochách do 20. století, v období I. poloviny 20. století, meziválečný svět, počátek židovského terorismu, terorismus v Palestině.

3. týden Studená válka jako katalyzátor teroristických aktivit, problematika bipolárního světa v růstu teroris-tických hrozeb, systém bipolárního světa, jako akcelerátoru moderního terorismu.

4. týden Arabsko-Izraelský konflikt a vývoj islámského terorismu. Politický terorismus, skupiny, jež jsou s ním spjaty (RAF, ETA, IRA). Systém boje proti politickému terorismu.

5. týden SSSR a jeho boj v Afghánistánu, akcelerace islámského mezinárodního terorismu a vzestup sítě

Al-kajdá, vznik islámských skupin globálního terorismu. Hnutí Talíbán a Al-kajdá, terorismus na pře-lomu 20. a 21. století.

6. týden Teroristické ohrožení zemí EU a ČR, kvalifikace případné hrozby.

7. týden Možnosti boje proti terorismu, asymetrické řešení konfliktu, tajné služby. Dopady teroristických aktivit na civilní obyvatelstvo a ekonomiku.

8. týden Ideové podklady teroristických aktivit, mentální rozměr problému. Kyberterorismus.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DURMAN, K. Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství, Praha: Karolinum, 2009, 560 s. ISBN 978-80-246-1536-3.

•CARR, C. Dějiny terorismu. Praha: Práh, 2002, 183 s. ISBN 80-7252-063-6.

•EICHLER, J. Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2011, 398 s., ISBN 978-80-246-1790-9.

•JANOŠEC, J. O terorismu - pro pracovníky bezpečnostního systému. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2010, 107 s. ISBN 978-80-7385-097-5.

Doporučená literatura:

•TOMÁŠ, R. Irácké povstání v letech 2003–2009: Strategie, taktika a ideologie islámských radikálních a nacionalistických uskupení. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 210 s. ISBN 978-80-86506-91-3.

•SOULEIMANOV, E. Konflikt v Čečensku. Minulost, současnost, perspektivy. SLON: Praha, 2011, 418 s. ISBN 978-80-7419-066-7.

•SOULEIMANOV, E. (Ed.) Terorismus. Pokus o porozumění. Praha: SLON, 2010, 346 s. ISBN 978-80-7419-038-4.

•ČERNÝ, K. Svět politického islámu, Politické probuzení Blízkého východu. Praha: NLN, 2012, 591 s. ISBN 978-80-742-2166-8.

•Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020. Praha: MV ČR, 2017, 31 s.

•Audit národní bezpečnosti. Praha: MV ČR, 2016, 141 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5647606.html