Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCMPBP ZK 4 16P česky
Garant předmětu:
Marek Loužek
Přednášející:
Marek Loužek
Cvičící:
Marek Loužek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět přináší základní přehled mezinárodních bezpečnostních vztahů. Jeho smyslem je seznámit posluchače s aktuálními problémy mezinárodní bezpečnostní politiky. Student by měl být schopen porovnat různé bezpečnostní politiky velmocí a zhodnotit jejich možnosti i omezení.

Požadavky:

.

Osnova přednášek:

1. Mezinárodní bezpečnost

2. Americká bezpečnostní politika

3. Bezpečnostní politika Číny

4. Bezpečnostní politika Ruska

5. Úskalí exportu demokracie

6. Zahraniční pomoc

7. Globalizace

8. Paradox pokroku

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:
Studijní materiály:

LOUŽEK, M.: Ekonomie bezpečnosti: Praha, Karolinum 2023. ISBN 978-80-246-5417-8.

EICHLER, J.: Expanze na pozvání: Rozšiřování NATO a jeho důsledky: Praha, Karolinum 2019. ISBN 978-80-246-4279-6.

DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztahů: Praha, Portál 2010. ISBN 978-80-7367-721-3.

HARTLEY, K.: The economics of defence policy: a new perspective: New York, Routledge 2011. ISBN 978-0415271325.

HIGGS, R.: Politická ekonomie strachu: Praha, Liberální institut 2006. ISBN 80-86851-33-8.

KRUEGER., A. B.: What Makes a Terrorist: Princeton, Princeton University Press 2007. ISBN 80-86389-43-X.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5647506.html