Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Zdravotnické záchranářství - nástup ke studiu 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

Studijní plán: Bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. Z 3 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBZEZ Etika ve zdravotnictví KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBZKP Komunitní péče Z 1 1P Z povinný předmět
F7PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBZMOS Multikulturní ošetřovatelství KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBZOPB1 Odborná praxe bloková I. Z 2 40XH Z povinný předmět
F7PBZOSP1 Ošetřovatelské postupy I. Z 4 3P+5C Z povinný předmět
F7PBZOSE Ošetřovatelství ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBZUS Praxe pod přímým vedením – úvodní soustředění Z 1 40XH Z povinný předmět
F7PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. – zvyšování fyzické zdatnosti Z 1 2C Z povinný předmět
F7PBZPP První pomoc Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZVDZS Výživa, dietetika a zdravý životní styl KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBZZLCHB Základy lékařské chemie a biochemie ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBZZOT Základy odborné terminologie KZ 1 1C Z povinný předmět
F7PBZZB Zdravotnická biofyzika ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBZZVK Zimní výcvikový kurz Z 1 40XH Z povinný předmět
F7PBZOAT Odborná anglická terminologie Z 3 2S Z povinně volitelný předmět
F7PBZOATP Odborná anglická terminologie (konverzace pro pokročilé) Z 3 2S Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZAF2 Anatomie a fyziologie člověka II. Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBZIOPB1 Individuální odborná praxe bloková I. Z 2 80XH L povinný předmět
F7PBZIOP1 Individuální odborná praxe I. Z 2 80XH L povinný předmět
F7PBZISVZ Informační systémy ve zdravotnictví KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBZKPR Klinická propedeutika Z 1 2C L povinný předmět
F7PBZLRP Léčebně rehabilitační péče Z 1 1P L povinný předmět
F7PBZOVP Obecná a vývojová psychologie Z 2 2P+1C L povinný předmět
F7PBZOPB2 Odborná praxe bloková II. Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBZOST2 Ošetřovatelské postupy II. KZ 3 8C L povinný předmět
F7PBZOPPC Ošetřovatelský proces a potřeby člověka ZK 2 1P L povinný předmět
F7PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. – profesní sebeobrana Z 1 2C L povinný předmět
F7PBZZPSP Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace KZ 2 1P+1S L povinný předmět
F7PBZZVZL Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví Z,ZK 1 2P L povinný předmět
F7PBZZT Zdravotnická technika Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I. Z 3 2P+1C Z povinný předmět
F7PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I. Z 3 1P+2C Z povinný předmět
F7PBZFATOX Farmakologie a toxikologie ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBZNEU Neurologie ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBZOPB3 Odborná praxe bloková III. Z 2 40XH Z povinný předmět
F7PBZORPNP Operační řízení přednemocniční neodkladné péče KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. – horolezectví
 
Z 1 2C Z povinný předmět
F7PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZUM1 Urgentní medicína I. Z 3 1P+2C Z povinný předmět
F7PBZVLGO Vnitřní lékařství, gerontologie a onkologie Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
F7PBZZPF Základy patologické fyziologie ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBZZP Základy patologie ZK 4 2P Z povinný předmět
F7PBZRNM Základy radiologie, nukleární medicíny a radiační ochrany KZ 1 2P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II. Z 3 1P+1C L povinný předmět
F7PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II. Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBZIOPB2 Individuální odborná praxe bloková II. Z 2 80XH L povinný předmět
F7PBZIOP2 Individuální odborná praxe II. Z 4 280XH L povinný předmět
F7PBZKLO Klinické obory KZ 3 2P L povinný předmět
F7PBZOPB4 Odborná praxe bloková IV. Z 2 80XH L povinný předmět
F7PBZOPPE Odborná praxe na pediatrii Z 1 40XH L povinný předmět
F7PBZPE Pediatrie ZK 3 2P+2C L povinný předmět
F7PBZCVLGO Praktická cvičení z vnitřního lékařství, gerontologie a onkologie ZK 2 2C L povinný předmět
F7PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. – plavání Z 1 2C L povinný předmět
F7PBZSBP Seminář k bakalářské práci Z 1 1S L povinný předmět
F7PBZUM2 Urgentní medicína II. Z 2 1P+2C L povinný předmět
F7PBZZPS Základy psychiatrie
Markéta Hejsková 
KZ 1 2P L povinný předmět
F7PBZPPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem Z 1 2C L povinný předmět
F7PBZZDP Zdravotnická psychologie KZ 2 1P+1C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
Šárka Bendová, Tomáš Hyánek 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZGYP Gynekologie a porodnictví
Kateřina Řípová 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBZHTL Hematologie a transfuzní lékařství
Miloš Bohoněk, Monika Holušková 
ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBZIOPB3 Individuální odborná praxe bloková III. Z 4 120XH Z povinný předmět
F7PBZKHZ Kurz horské záchrany
 
Z 2 40XH Z povinný předmět
F7PBZMK Medicína katastrof ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBZMVP Metodologie výzkumné práce KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBZMS Modelové situace Z 1 1C Z povinný předmět
F7PBZOPB5 Odborná praxe bloková V. Z 2 40XH Z povinný předmět
F7PBZPALP Paliativní péče
Marek Uhlíř 
KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBZPKKK Psychologie katastrof a krizové komunikace Z 1 1C Z povinný předmět
F7PBZSL Soudní lékařství KZ 2 1P Z povinný předmět
F7PBZUM3 Urgentní medicína III. Z,ZK 4 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZZSI Základy statistiky a informatiky KZ 3 1P+2C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZIOPB4 Individuální odborná praxe bloková IV. Z 10 280XH L povinný předmět
F7PBZKPD Kurz praktických dovedností ZK 4 40XH L povinný předmět
F7PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace Z 4 40XH L povinný předmět
F7PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE Z 4 40XH L povinný předmět
F7PBZZBP Zpracování bakalářské práce
 
Z 8 160XH L povinný předmět
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1127482057705.html