Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2341083 Aditivní a alternativní technologie česky Předmět je vypsán
2341102 Automatizace montážních procesů česky Předmět je vypsán
2342032 Automatizace programování obráběcích strojů česky Předmět je vypsán
2343993 Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
2343992 Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
2343983 Bakalářská práce - 2. zápis česky Předmět je vypsán
E342121 Branch Project I. anglicky Předmět není vypsán
E342122 Branch Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
W34O001 Brousicí nástroje a materiály ZK 60B ZK 60B Předmět je vypsán
E343000 Diploma Project anglicky Předmět je vypsán
2343998 Diplomová práce česky Předmět je vypsán
2343000 Diplomový projekt Předmět je vypsán
W34O002 Experimentální metody v technologii obrábění ZK 60B ZK 60B Předmět je vypsán
W34OZ001 Experimentální metody v technologii obrábění Předmět je vypsán
E343010 Fundamentals of Technology II. anglicky Předmět je vypsán
E341702 Industrial Metrology anglicky Předmět není vypsán
2341031 Inovační inženýrství česky Předmět je vypsán
2346017 Komplexní CAD/CAM systémy česky Předmět není vypsán
W34O003 Komplexní kvalita technických povrchů ZK 60B ZK 60B Předmět je vypsán
2341043 Konstrukce a výroba forem a nástrojů
 
česky Předmět není vypsán
2346016 Kvalita ve strojírenství česky Předmět není vypsán
E341063 Machining Technology with CAM
 
anglicky Předmět není vypsán
E341004 Manufacturing Systems Design anglicky Předmět není vypsán
2341090 Metrologie a technologické projektování
 
česky Předmět není vypsán
E341001 Metrology anglicky Předmět není vypsán
E341090 Metrology and Process Planning
 
anglicky Předmět není vypsán
2341017 Modelování výrobních procesů a systémů česky Předmět je vypsán
2341082 Nekonvenční technologie obrábění česky Předmět je vypsán
2342011 Nekonvenční technologie obrábění Předmět je vypsán
2342091 Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie česky Předmět je vypsán
2342121 Oborový projekt I. česky Předmět je vypsán
2342122 Oborový projekt II. česky Předmět je vypsán
2341002 Obráběcí nástroje česky Předmět je vypsán
2346060 Odborná praxe česky Předmět je vypsán
2341077 Optimalizace obráběcího procesu Předmět je vypsán
2341025 Optimalizace obráběcího procesu
 
česky Předmět není vypsán
W34OZ002 Optimalizace řezných podmínek Předmět je vypsán
W34O004 Optimalizace řezných podmínek ZK 60B ZK 60B Předmět je vypsán
W34U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět je vypsán
2346008 Pokročilá měření v technologii obrábění česky Předmět není vypsán
2346018 Praktikum obrábění na CNC strojích česky Předmět je vypsán
E341066 Programming of Metal Cutting on CNC Machines
 
anglicky Předmět není vypsán
2341066 Programování obrábění na CNC strojích česky Předmět je vypsán
E342114 Project III. anglicky Předmět není vypsán
2342114 Projekt III. česky Předmět je vypsán
2342115 Projekt III. Předmět je vypsán
2341515 Projektování výrobních procesů česky Předmět je vypsán
2341004 Projektování výrobních systémů česky Předmět je vypsán
2345001 Průmyslová logistika česky Předmět není vypsán
W34A001 Průmyslová logistika
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
2341702 Průmyslová metrologie česky Předmět je vypsán
W34P001 Publikace k tématu disertační práce Z Z Předmět je vypsán
E341080 Quality anglicky Předmět je vypsán
2341078 Racionalizace výroby Předmět je vypsán
2345003 Racionalizace výroby česky Předmět je vypsán
2342001 Racionalizace výroby Předmět je vypsán
W34O005 Racionalizace výroby
 
ZK 60B ZK 60B Předmět není vypsán
W34R001 Rešerše stavu problematiky DP Z Z Předmět je vypsán
2346007 Seminář z technologie II. česky Předmět je vypsán
2341068 Speciální technologie obrábění česky Předmět je vypsán
2341001 Strojírenská metrologie česky Předmět je vypsán
2343040 Strojírenská výroba česky Předmět je vypsán
W34S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z Z Předmět je vypsán
2343030 Technická normalizace, jakost, metrologie Předmět je vypsán
2342119 Technická normalizace, jakost, metrologie česky Předmět je vypsán
2341014 Technologie II. Předmět je vypsán
K341014 Technologie II. česky Předmět je vypsán
W34O007 Technologie obrábění na CNC strojích ZK 60B ZK 60B Předmět je vypsán
2341063 Technologie obrábění s CAM česky Předmět není vypsán
2341079 Technologie obrábění s CAM Předmět je vypsán
W34O008 Technologie obrábění se systémy CAD/CAM ZK 60B ZK 60B Předmět je vypsán
W34OZ004 Technologie obrábění se systémy CAD/CAM Předmět je vypsán
E341014 Technology II. anglicky Předmět je vypsán
E346007 Technology II. Seminary
 
anglicky Předmět není vypsán
E341076 Technology of Automotive Production anglicky Předmět je vypsán
W34TZ001 Teoretický základ výrobních technologií Předmět je vypsán
2341012 Teorie a metodika obrábění česky Z,ZK 5 3P+2L Předmět je vypsán
W34A005 Teorie broušení ZK 60B ZK 60B Předmět je vypsán
W34OZ005 Teorie metrologických procesů Předmět je vypsán
W34A002 Teorie metrologických procesů ZK 60B ZK 60B Předmět je vypsán
W34A003 Teorie modelování výrobních procesů a systémů
 
ZK 60B Předmět není vypsán
W34A004 Teorie obrábění ZK 60B ZK 60B Předmět je vypsán
E343992 Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
2342042 Základy aditivních technologií česky Předmět je vypsán
2346015 Základy souřadnicového měření česky Předmět není vypsán
2343010 Základy technologie II. česky Předmět je vypsán
K343010 Základy technologie II. česky Předmět je vypsán
W34OZ003 Řízení jakosti Předmět je vypsán
2342005 Řízení jakosti česky Předmět je vypsán
W34O006 Řízení jakosti ZK 30B ZK 30B Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12134.html