Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Řízení jakosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2342005 KZ 2 1P+1L česky
Přednášející:
Jan Podaný (gar.)
Cvičící:
Jan Podaný (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Základní pojmy z řízení jakosti, kde se jakost vytváří a kdo je za ni odpovědný. Základní statistické pojmy a rozdělení. Statistické metody: statistická regulace, statistická přejímka. Nástroje a metody k zajišťování jakosti v průběhu životního cyklu výrobku. Normy řady ISO 9 000 a 14 000, certifikace systémů ŘJ.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy v jakosti, životní cyklus výrobku, odpovědnost za jakost.

2. Vývoj jakosti k TQM, význam metrologie pro jakost.

3. Základní statistické pojmy, statistická regulace.

4. Statistická regulace - dokončení, statistická přejímka.

5. Jakost v předvýrobních etapách, metody FMEA aQFD.

6. Zlepšování jakosti, podněty, metody.

7. Normy ISO 9 000:2000, 14 000, struktura, význam.

Osnova cvičení:

1. Základy zpracování dat, konstrukce histogramu, testy odlehlých hodnor.

2. Paretova analýza, diagram stability výrob. procesu.

3. Kalibrace měřidel.

4. Simulace statistické regulace v laboratoři (z naměřených hodnot).

5. Ukázka SW pro statistickou regulaci s různými průběhy procesů.

6. Brainwritting.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:

Seznámit studenta se základními pojmy a metodami používanými v řízení jakosti.

Studijní materiály:

- Kvalita a GPS (http://gps.fme.vutbr.cz/)

- Mykiska, A. - Chmelík, V. - Matušů, M.: Řízení a zabezpečování jakosti., ČVUT v Praze, 1999

- Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998

- WWW stránky: Česká společnost pro jakost/Národní politika jakosti/Informační centrum/Konzultační středisko statistických metod při NIS-PJ/Uskutečněné přednášky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:F3-5
Podaný J.
12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
Laboratoř TE2 12134
místnost
Podaný J.
14:15–15:45
(paralelka 1)
místnost T4:F3-5
Podaný J.
12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
Laboratoř TE2 12134
Út
St
místnost KN:A-215
Podaný J.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
místnost T4:H3-67
Podaný J.
16:45–18:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř metrologie a 12134
Čt
místnost T4:H3-67
Podaný J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř metrologie a 12134
místnost T4:H3-67
Podaný J.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř metrologie a 12134
místnost T4:H3-67
Podaný J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř metrologie a 12134
místnost T4:H3-67
Podaný J.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř metrologie a 12134

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10758102.html