Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Komplexní CAD/CAM systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2346017 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Jan Tomíček
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti o komplexním nasazení CAD/CAM software při řešení úloh technologického projektování. Studenti budou mít možnost pracovat se špičkovým SW pro správu životního cyklu výrobku (PLM) a vytvořit v něm rozsáhlý semestrální projekt, který kombinuje návrh (design), technologii i samotnou výrobu na CNC stroji.

Požadavky:

Absolvování předmětu APOS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Seznámení s komplexním software CAD/CAM/CAE.

2. Práce s modelem ve 3D prostředí.

3. Spolupráce mezi moduly CAx software.

4. Přenos modelů a dat mezi SW.

5. Technologické možnosti CAM ve 3D.

6. Technologické možnosti CAM ve více osách.

7. Optimalizace drah obrábění dle kriterií.

8. Simulace a verifikace.

9. Simulace včetně kinematiky stroje.

10. Postprocesing a zpracování dat.

11. Simulace NC kódu.

12. Obrábění na CNC stroji.

13. Obrábění na CNC stroji.

Cíle studia:

Umožnit studentům se prakticky seznámit s nejnovějšími komplexními CAD/CAM/CAE systémy.

Studijní materiály:

Elektronické interní prezentace a další materiály dostupné zapsaným studentům.

Poznámka:

Předmět je určen pro studenty, kteří již byli s CAx softwarem seznámeni v jiném předmětu vyučovaném na Ú12134.

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C46017
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2250906.html