Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technology II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E341014 Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Přednášející:
Jan Tomíček
Cvičící:
Lukáš Pelikán, Jan Tomíček
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

Požadavky:

Základy technologie obrábění.

Osnova přednášek:

1. Teorie obrábění - vznik třísky a její hodnocení.

2. Teorie obrábění - síly, teplo a teplota při obrábění.

3. Teorie obrábění - soustava SPID, opotřebení nástoje a jeho ostření.

4. Ekonomika řezného procesu - volba opt. řezných podmínek, úběr, mezní dávka.

5. CNC obráběcí stroje - členění, jejich vývoj a vývoj jejich technologických možností.

6. Ruční programování - programování soustružnických a frézovacích strojů, cykly.

7. Strojní programování - CAM systémy, systémy dílenského programování.

8. Automatizace velkosériové výroby - typy strojů a jejich technologické možnosti.

9. Výroba závitů - jednotlivé technologie a jejich technologické možnosti.

10. Výroba ozubení - jednotlivé technologie a jejich technologické možnosti.

11. Dokončovací metody - jednotlivé technologie a jejich technologické možnosti.

12. Nekonvenční metody - jednotlivé technologie a jejich technologické možnosti.

13. Technologičnost konstrukce - zásady, hodnocení. Montáž - druhy motáže, činnosti při montáži, technologičnost montáže.

Osnova cvičení:

1. Metrologie - měření délek, průměrů, házení.

2. Metrologie - měření závitů a ozubení.

3. Teorie obrábění - měření sil a měření teplot.

4. Teorie obrábění - měření opotřebení nástrojů.

5. Automatizace výroby obrobků - typy strojů a jejich technologické možnosti.

6. Ruční programování - sestavení NC programu pro CNC soustruh a pro CNC frézku.

7. Výrobní postup - základní technologická dokumentace, její formy a skladba.

8. Strojní programování - CAM systémy, sestavení partprogramu.

9. Řezné nástroje - materiál, řezná geometrie, ostření.

10. Ekonomika řezného procesu - výpočet mezní dávky a opt. řezných podmínek.

11. Spec. technologie - protahování, dokončovací metody, výroba závitů a ozubení.

12. Nekonvenční technologie - členění a jejich technologické možnosti.

13. Montáž - zásady členění konstrukce z hlediska montáže, organizace montáže.

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami technologie obrábění.

Studijní materiály:

- Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-03752-2.

- Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4

- Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha : ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3

- http://www.americanmachinist.com/

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C41014
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:F3-5
Tomíček J.
Pelikán L.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř TE2 12134
místnost T4:F3-5
Tomíček J.
Pelikán L.

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř TE2 12134

místnost T4:C2-434
Tomíček J.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 434
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1796006.html