Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Konstrukce a výroba forem a nástrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341043 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Předmět shrnuje technologičnost současného konstrukčního řešení forem na zpracování plastů s ohledem na nejnovější technologické možnosti jejich efektivní výroby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Členění forem na zpracování plastů (Nástroje pro lisování, kování a tvarování plastů – charakteristika a návrh.). Strojní zařízení pro jejich využití.

2. Formy pro vstřikování plastů – konstrukce, návrh, verifikace návrhu pomocí simulačního software, normálie, tepelné zpracování.

3. Formy pro lisování elastomerů – konstrukce, návrh, verifikace návrhu pomocí simulačního software

4. Návrh výroby dutin forem, využívané technologie obrábění jejich tvarů.

5. Zásady využití technologie frézování ve 3D a v 5D.

6. Strategie vedení nástroje při výrobě složitých dutin forem s ohledem na integritu obrobeného povrchu a jejího vlivu na kvalitu a životnost formy.

7. Nástroje pro frézování dutin v používaných materiálech forem pro plasty. Řezné materiály a řezná geometrie fréz.

8. EDM technologie pro vytváření dutin. Otázky EDM obrábění a tvrdého obrábění s využitím supertvrdých řezných materiálů. Volba materiálu nástrojové elektrody. Technologické charakteristiky zdrojů pro EDM. Používaná dielektrika.

9. CNC řízení jako rozhodující faktor produktivity a přesnosti metod EDM, Programování EDM hlubiček. CAM systémy, druhy přenosy dat pro generování NC programu.

10. EDM řezání a vrtání. Materiály a konstrukce elektrod.

11. Technologie strukturování povrchů

12. Technologie hrubování tvarů dutin forem. Obrábění rohů,

13. Technologie obrábění na čisto tvarů dutin forem. Obrábění žeber. Technologičnost konstrukce forem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty seznámit s možnostmi konstrukcí forem a nástrojů a následnou výrobou těchto strojních částí. Studenti poznatky využijí při návrhu a výrobě součástí z plastů a kompozitů.

Studijní materiály:

VRABEC, Martin: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.

MÁDL, Jan; VRABEC, Martin: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění. Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006 ISBN 80-7044-757-5

PENTA News: Dostupný z WWW: http://www.penta-edm.cz/prihlaseni-k-odberu-penta-news/

ŘASA, Jaroslav, KEREČANINOVÁ, Zuzana. Nekonvenční metody obrábění. MM Průmyslové spektrum [online]. 2007, č. 7 [cit. 2009-01-26]. Dostupný z WWW: <http://www.mmspektrum.com/clanek/nekonvencnimetody-obrabeni>. ISSN 1212-2572.

Zeman, Lubomír: Vstřikování plastů, BEN – Technická literatura, 2009, 247 s. ISBN 978-80-7300-2.

ZEMAN, Pavel, ŠAFEK, Jiří, VANĚČEK, David. Technologie HSC: Velké ekonomické i ekologické přínosy. Technik : Technické a technologické novinky pro výzkum, výrobu a trh [online]. 2002 [cit. 2009-02-28]. Dostupný z WWW: <http://technik.ihned.cz/c4-10004030-11353150-800000_d-technologie-hsc>.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5687206.html