Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Quality

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E341080 Z,ZK 3 2P+1L anglicky
Přednášející:
Libor Beránek
Cvičící:
Libor Beránek, Jan Šimota
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními pojmy a dokumenty v oblasti managementu kvality. Dále s úlohou metrologie v systémech managementu kvality a základními statistickými metodami využívanými pro zajištění kvality.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Životní cyklus a kvalita produktu, vývoj QMS

2. Systémy řízení kvality - normativní a strategické programy

3. Nástroje kvality a jejich aplikace

4. Základní statistické pojmy, spojitá a diskrétní rozdělení, stabilita produkce

5. Statistické řízení procesů, statistické vzorkování

6. Plánování kvality, kontrola kvality

7. Zajištění kvality, zlepšení kvality

8. Štíhlá výroba, VSM, 5S, 8D

9. Metrologie - legální metrologie, průmyslová metrologie

10. Moderní technologie kontroly kvality, CMM a CMS

11. Funkční principy měřicích senzorů a jejich aplikace

12. Akceptační a ověřovací testování CMM

13. Způsobilost procesu Cp, Cpk a způsobilost měřidla Cg, Cgk

14. Analýza systému měření - MSA

Osnova cvičení:

1. Základy zpracování dat, histogram, paretova analýza.

2. Návaznost měřidel, ověřování, kalibrace.

3. Statistická regulace procesů.

4. Hodnocení způsobilosti procesů.

5. Analýza příčin a důsledků vad - FMEA.

6. Geometrické specifikace produktu a jejich kontrola.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními pojmy a nástroji používanými v systémech managementu kvality.

Studijní materiály:

- Quality Control For Dummies, Published by Wiley Publishing, Inc.

- Six Sigma for Dummies,Published by Wiley Publishing, Inc.

- Qaulity Management Demystified, Sid Kemp

- Statistical Quality Control, Douglas C. Montgomery

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=E41074&lang=ENG
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
Beránek L.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
místnost
Šimota J.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2419106.html