Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kvalita ve strojírenství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2346016 Z 2 2P+0C česky
Přednášející:
Jan Podaný (gar.)
Cvičící:
Jan Podaný (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Předmět je určen pro studenty Fakulty strojní a seznámí je se základními principy a nástroji managementu kvality s ohledem na strojírenství. Studenti budou teoreticky připravení na setkání se systémem kvality ve strojírenském podniku.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

Terminologie.

2.Ekonomický dopad kvality.

3.Koncepce TQM a ISO.

4.Podniková kultura.

5.Tvorba organizačních struktur v systémech kvality.

6.Statisticko-matematické metody.

7.Nástroje managementu kvality.

8.Nástroje managementu kvality.

9.Statistická přejímka.

10.Kvalita v předvýrobních etapách.

11.Kvalita ve výrobě.

12.Audit.

13.Lidský faktor v systému kvality.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se základy managementu kvality.

Studijní materiály:

- NENADÁL, J. a kol.: Moderní management jakosti. Praha, Management Press 2008, 380 s. (ISBN 978-80-7261-186-7)

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C46016
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2252006.html