Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Modelování výrobních procesů a systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341017 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Jiří Kyncl
Cvičící:
Michal Kaňák, Tomáš Kellner, Martin Nečas
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy modelování výrobních procesů, zejména pak s využitím konceptu Digitální továrny. Posluchači se seznámí s přístupy pro použití SW vybavení při projektování výrobních procesů z hlediska technicko-ekonomického a hlediska ergonomického.

Požadavky:

Základy projektování výrobních procesů a systémů.

Osnova přednášek:

1. Modelování systémů, popis systému pro účely modelování, podobnost jako základ modelování

2. Druhy modelů, obecný postup modelování, metodika, prostředky metriky, postup identifikace

3. Systémová analýza, úlohy systémové analýzy

4. Metodologie projektování systémů, strukturované projektování, kompozice systému

5. Řešení prostorové struktury výrobních systémů, rozmístění výrobních jednotek

6. Shluková analýza - základní pojmy a cíle.

7. Využití shlukové analýzy v technologickém projektování - příklady, formulace

8. Obecný postup a základní algoritmy analýzy úzkých míst

9. Simulace - základní pojmy, význam simulace při projektování

10. Základní postupy pro řízení časového průběhu simulace

11. Simulace výrobních procesů - postup návrhu modelu, podmínky a výsledky řešení

12. Ergonomické simulace

13. Softwarové vybavení pro simulace

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky

2. Zadání předmětu montáže, stanovení TP

3. Normování montáže - klasické metody

4. Normování montáže - MTM-1

5. Normování montáže - MTM-1

6. Simulace ergonomie ruční montáže

7. Požadavky na automatizaci předmětu montáže

8. Návrh automatizace

9. Rozhodovací analýza - výběr varianty

10. Počítačové simulace automatizace

11. Počítačové simulace automatizace

12. Počítačové simulace automatizace

13. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout hlubší teoretický základ a metodické nástroje pro projektování výrobních procesů a systémů.

Studijní materiály:

- Haninger, M.: Modelování výrobních systémů - nepublikované podklady přednášek

- Zelenka, A., Král, M.: Projektování výrobních systémů (učebnice). Vydavatelství ČVUT, Praha 1995

Poznámka:

(není)

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:G3-136b
Kyncl J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Poč. laboratoř 12134
místnost T4:G3-136b
Kellner T.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. laboratoř 12134
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10409602.html