Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy souřadnicového měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2346015 Z 3 1P+2C česky
Přednášející:
Jan Šimota
Cvičící:
Jan Šimota
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální problematikou souřadnicového měření v průmyslové výrobě a naučit je základům měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM). Posluchači jsou seznámeni s konstrukcí CMM, moderními technologiemi snímacích systémů (dotykovými i bezdotykovými) a principy měření ve 3D. Prakticky si pak vyzkouší tvorbu plánu měření pro zadanou součást v software Calypso, včetně simulace měření a přípravy protokolů o měření.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Metrologie legální, vědecká a průmyslová.

2. Souřadnicové měření v praxi, souřadné systémy, princip souřadnicového měření.

3. Konstrukční uspořádání CMM.

4. Snímací systémy - dotykové vs. bezdotykové, bodové vs. skenovací.

5. Přejímací a periodické zkoušky CMM.

6. Analýza systému měření - MSA.

Osnova cvičení:

1. Geometrické specifikace produktu.

2. Seznámení se s metrologickým software Calypso od společnosti Carl Zeiss.

3. Konfigurace CMM, snímacího systému a jednotlivých snímačů.

4. Příprava plánu měření.

5. Vyrovnání součásti.

6. Definice základních geometrických elementů a měřené charakteristiky.

7. Strategie měření pro jednotlivé elementy.

8. Pokročilé nastavení parametrů měření v závislosti na požadavcích měření.

9. Simulace měření na CMM.

10. Protokol o měření, grafické znázornění měřených charakteristik na CAD modelu.

11. Zpracování naměřených dat - hodnocení způsobilosti procesu Cp, Cpk a měřidla Cg, Cgk.

12. Analýza systému měření - metoda GR&R.

13. Analýza systému měření - vyhodnocení.

Cíle studia:

Naučit studenty základy měření na CMM.

Studijní materiály:

- Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology

- Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt

- Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995)

Poznámka:

Výuka probíhá ve spolupráci se společností Carl Zeiss - průmyslová měřicí technika.

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C46015
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2251406.html