Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technology II. Seminary

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E346007 Z 2 2S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Seminář je určen na procvičení a upevnění náplně předmětu technologie II. V rámci tohoto předmětu bude možné procvičovat příklady na výpočet technologických podmínek, obrobitelnosti, řezivosti, stanovení Taylorova vztahu. V rámci semináře bude probíráno typové řešení výrobních postupů.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Metrologické úlohy - měření délkových rozměrů.

2. Metrologické úlohy - měření tvarů a úchylek polohy.

3. Teorie obrábění - řezné síly.

4. Teorie obrábění - teplota při obrábění.

5. Teorie obrábění - opotřebení a sestavení Taylorova vztahu, hodnocení obrobitelnosti, pojem řezivosti.

6. Technologické podmínky a jejich výpočet.

7. Volba řezných podmínek pro soustružení.

8. Volba řezných podmínek pro frézování, vrtání.

9. Výpočty úběru materiálu pro různé technologie.

10. Členění výrobního postupu.

11. Příklad zpracování výrobního postupu pro hřídel.

12. Příklad zpracování výrobního postupu pro přírubu-odlitek, výkovek.

13. Příklad zpracování výrobního posupu pro nerotační součást.

Cíle studia:

Cílem je doplnění znalostí z látky předmětu Technologie II.

Studijní materiály:

- Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-03752-2

- Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4

- Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha : ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3

- Příručka obrábění Pramet, www.pramet.cz

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C46007
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2251306.html