Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Automatizace programování obráběcích strojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2342032 KZ 3 1P+2C česky
Přednášející:
Pavel Novák, Jan Tomíček
Cvičící:
Pavel Novák, Jan Tomíček
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Využití výpočetní techniky pro přípravu NC programů pro soustružnické a frézovací stroje. Využití meřicích sond na CNC obráběcích strojích.

Požadavky:

Znalosti metod technologie obrábění.

Osnova přednášek:

1. Software CAM a CAD/CAM.

2. Software CAM účelově a technologicky zaměřené.

3. Technologie CNC obráběcích strojů.

4. Programování CNC strojů a software pro verifikaci NC programů.

5. Software dílenského programování.

6. Software CAD/CAM - komplexní. Simultánní inženýrství.

7. Možnosti využití sond na CNC obráběcích strojích.

Osnova cvičení:

1. CAD/CAM - modelování v rovině a v prostoru.

2. Práce s CAD/CAM - účelově zaměřeným.

3. Práce s CAD/CAM - technologicky zaměřeným.

4. Sestavení partprogramu pro frézování.

5. Optimalizace drah pro hrubování.

6. Optimalizace drah pro obrábění na čisto.

7. Verifikace CL dat.

8. Verifikace NC programu.

9. Obrábění na CNC řízené frézce.

10. Obrábění na CNC řízené frézce.

11. Obrábění na CNC řízené frézce.

12. Práce se sondami na CNC řízené frézce.

13. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními možnostmi automatizace přípravy programů pro CNC obráběcí stroje.

Studijní materiály:

- Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

- Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C42032
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:F3-114
Novák P.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Poč. laboratoř 12134
Út
St
Čt

místnost T4:D1-266
Tomíček J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:F3-114
Tomíček J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. laboratoř 12134
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1820106.html