Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133YATK Aplikace teorie konstrukcí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
126YBVE BIM ve veřejných investicích
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
124YHVK Halové a velkorozponové konstrukce budov
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124YKHK Komplexní hodnocení kvality budov
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
101YMST Matematická statistika pro techniky
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
123YMPU Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
101YMCD Metoda časové diskretizace
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124YMOB Modelování budov - BIM
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YNSK Navrhování skleněných konstrukcí
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
101YNUM Numerické metody
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YPOD Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124YPS5 Prefabrikované a montované konstrukce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124YPFS Prefabrikované konstrukce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
126YPDV Projekt z developmentu
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
134YPMK Projektování membránových konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124YRHS Rekonstrukce historických a památkových staveb
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YSOK Speciální ocelové konstrukce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YSOD Styčníky ocelových a dřevěn. konstr.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
125YTCH Technologická zařízení budov
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
132YUPM Univerzální principy mechaniky
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
133YVHB Vysokohodnotné betony
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YVPZ Výpočty podzemních konstrukcí na počítači česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
101YFAV Úvod do funkcionální analýzy a variačních metod
 
česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022047-NC20230202_2.html