Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Nelineární analýza materiálů a konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132YNAK Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Studenti se seznámí s koncepcí lineární stability a pružnoplastického výpočtu únosnosti. Lineární stabilita - stanovení kritického zatížení, stanovení tvaru vybočení. Analýza konstrukcí podle teorie II. řádu - podmínky rovnováhy na deformované konstrukci, matice počátečních napětí. Pružnoplastická analýza konstrukcí - stanovení mezní únosnosti, stanovení průběhu vnitřních sil na mezi únosnosti, stanovení tvaru kolapsu na mezi únosnosti - statická přírůstková metoda, kinematická metoda. Řešení úloh stability a pružnoplastické analýzy v prostředí víceúčelového programu založeného na MKP.

Požadavky:

Základní znalost angličtiny.

Osnova přednášek:

1-4: Lineární stabilita a teorie II. řádu

5-8: Pružnoplastická analýza

9-12: Algoritmy řešení nelineárních úloh, výpočty pomocí programů

13: Zápočet

Osnova cvičení:

1-4: Lineární stabilita a teorie II. řádu

5-8: Pružnoplastická analýza

9-12: Algoritmy řešení nelineárních úloh, výpočty pomocí programů

13: Zápočet

Cíle studia:

Studenti budou schopni stanovit kritické zatížení, odezvu podle teorie II. řádu a mezní únosnost na jednoduchých rámových konstrukcích analytickým výpočtem a provést nelineární výpočty složitějších úloh s pomocí víceúčelového konečněprvkového programu.

Studijní materiály:

!Máca J., Konvalinka P.: CAL - doplňkové skriptum, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003. ISBN: 80-01-02673-6.

!Jirásek M., Zeman J.: Přetváření a porušování materiálů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006. ISBN: 978-80-01-05064-4.

!Bathe K.J.: Finite Element Procedures, Prentice Hall, 2006. ISBN:978-0-9790049-0-2.

!Bažant Z.P., Cedolin L.: Stability Of Structures: Elastic, Inelastic, Fracture And Damage Theories, World Scientific Publishing Company, 2010, ISBN:978-9814317030.

: ADINA R&D, ADINA Theory and modeling guide.

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/cgi-bin/homeworks/student/student-identification?course=YNAK
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24503205.html