Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Modelování budov - BIM

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YMOB Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s fenoménem parametrického navrhování, který se v dnešním světě začíná velmi rozšiřovat. Jedná se o propojení 3D modelů a BIM modelů s vizuálním programováním, kdy se místo klasického psaní kódu v programovacím jazyce spojují Uzly (Nody) a výsledný skript je tak možné vytvořit vizuálně a bez znalostí programovacího jazyka. Tyto skripty se dají využít zejména pro:

- tvorbu parametrické geometrie,

- práci s daty v BIM modelu,

- stavebně fyzikální analýzy, optimalizace návrhu.

Tematicky předmět zahrnuje dva hlavní okruhy parametrického modelování, kopírující dvě softwarové platformy:

Revit + Dynamo (JaVe)

Rhino + Grasshopper (ZdMa)

Požadavky:

Pro Dynamo doporučena předchozí zkušenost s Revitem.

Pro Grasshopper žádné požadavky nejsou.

Osnova přednášek:

Dynamo 1 - tvorba základní geometrie v Dynamu, body, kružnice, úsečka, plochy, logické operátory apod.

Dynamo 1 - rozdílné druhy výběru objektů z Revitu a práce s nimi

Dynamo 1 - tvorba parametrického geometrického objektu

Grasshopper 1 - tvorba základní geometrie v kružnice, úsečka, plochy, logické operátory apod.

Grasshopper 1 - tvorba komplexnější geometrie

Grasshopper 1 - tvorba parametrického geometrického objektu

Dynamo 2 - tvorba seznamů a práce s nimi, import / export dat, čtení a přepisování parametrů

Dynamo 2 - automatizace rutinních úkolů v Revitu

Grasshopper 2 - představení stavebně fyzikálnách nástrojů

Grasshopper 2 - tepelně technická analýza

Grasshopper 2- tepelně technická optimalizace stavebního detailu

Osnova cvičení:

Bez cvičení

Cíle studia:

Porozumění principům parametrického navrhování na dvou běžně používaných platformách.

Studijní materiály:

!Analýzy (Dynamo I Grasshopper): https://www.ladybug.tools/

!Dynamo: https://primer.dynamobim.org/

!Grasshopper: https://www.food4rhino.com/en

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6879106.html