Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aplikace teorie konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YATK Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Detailní seznámení s teoretickými přístupy k řešení účinků dotvarování a smršťování na konstrukce. Principy časově závislé analýzy. Metody pro analýzu tenkostěnných betonových konstrukcí, teorie stability.

Požadavky:

Znalosti v oblasti navrhování železobetonových a předpjatých betonových konstrukcí. Adekvátní znalosti v oblasti teorie konstrukcí.

Osnova přednášek:

1. Základní principy dotvarování a smršťování, bodové a průřezové modely

2. Možnosti vyjádření projevů dotvarování, superpozice a linearita projevů dotvarování

3. Matematické modely predikce dotvarování

4. Relaxace, volné a vázané dotvarování

5. Řešení účinků dotvarování betonu na konstrukcích, relaxační metoda

6. Metoda časové diskretizace, výpočet účinků dotvarování a smršťování pomocí komerčních programů

7. Problematika nadměrných průhybů předpjatých konstrukcí velkých rozpětí

8. Optimalizace vedení předpětí

9. Harmonická analýza

10. Lomenice

11. Tenkostěnné betonové konstrukce

12. Teorie stability skořepinových konstrukcí

13. Shrnutí a opakování probírané látky

Osnova cvičení:

- Výpočet účinků dotvarování a smršťování dle různých matematických modelů a postupů;

- Vliv změny statického systému na rozložení vnitřních sil a vývoj deformací;

- Řešení konstrukcí s využitím metod harmonické analýzy;

Cíle studia:

Prohloubení znalostí v oblasti betonových konstrukcí a mostů zejména s ohledem na jejich časově závislé působení.

Studijní materiály:

Dotvarování a smršťování betonových prvků a konstrukcí, Šmerda z., Křístek V.

Stability of Structures, Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories, Zdenek P. Bazant, Luigi Cedolin, 2016. ISBN 0-486-42568-1

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~vrablluk/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4927806.html