Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb

Studijní program: Stavební inženýrství - pozemní stavby Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NC20230102 Statika pozemních staveb, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
21
NC20230202 Statika pozemních staveb, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
21
Minimální počet kreditů 42
Povinně volitelné předměty
NC20230102_2 Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NC20230202_2 Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NC20230102_1 Statika pozemních staveb, projekt, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
NC20230202_1 Statika pozemních staveb, projekt, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
NC20230300 Stavební inženýrství - pozemní stavby, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 40
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr [NC20230102_2]

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr [NC20230202_2]

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022047.html