Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologická zařízení budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125YTCH Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Sauny, krby, technologie bazénové techniky, technologie velkých kuchyní, výtahy, technologie plynových kotelen, tepelná čerpadla, chlazení a kompresory, požárně bezpečnostní zařízení, SSHZ.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

1) Sauny

2) Krby

3) Technologie bazénové techniky

4) Technologie velkých kuchyní

5) Rozvod technických a medicinálních plynů

6) Průmyslové chlazení a kompresory

7) Výtahy - druhy, technologie

8) Požárně bezpečnostní zařízení - požární vodovody

9) Samočinné stabilní hasicí zařízení - vodní

10) Samočinné stabilní hasicí zařízení - další média

11) Přenosné hasicí zařízení

12) Exkurze do sprinklerové stanice

13) Exkurze do technologického provozu velké kuchyně a jejího zázemí

Osnova cvičení:

Předmět má pouze přednášky

Cíle studia:

Student získá přehled v technologických zařízení budov, která jsou nedílnou součástí systému budov.

Studijní materiály:

! Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika, Vytápění ČVUT 2011,978-80-01-04722-4

! Kratochvíl, Navarová, Kratochvíl : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, Spektrum, 2015, ISBN 978-80-7385-103-3

! Vlk, Václav : Krby, kamna a teplovodní vytápění, Praha : Grada Publishing, 2017, ISBN 978-80-247-4426-1

? Kriš Jozef : Bazény, sauny, Solária, Jaga 2005, ISBN 80-88905-09-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6879306.html