Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Komplexní hodnocení kvality budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YKHK Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Studenti získají přehled o strategiích navrhování v oblasti zelené architektury a udržitelného stavebnictví a naučí se, jak provádět hodnocení s cílem dosáhnout vysoké kvality budov. Kromě toho se dozvědí základní informace o posuzování životního cyklu materiálů a budov.

Požadavky:

Alespoň základní znalosti navrhování budov a základy TZB.

Osnova přednášek:

1. Udržitelnost a integrované navrhování budov

2. Klíčové ukazatele efektivnosti - sociální, ekonomické, environmentální

3. Metody hodnocení udržitelnosti a certifikační systémy

4. Zásady efektivního navrhování budov

5. Posuzování životního cyklu stavebních materiálů a budov

6. Příklady vysoce účinných udržitelných budov

Osnova cvičení:

1. Systémy certifikace udržitelnosti

2. 15 klíčových ukazatelů výkonnosti pro vybranou typologii budov

3. Vytvoření vlastního zjednodušeného systému hodnocení

4. Environmentální posouzení stavební konstrukce

5. Příklady 3 budov/projektů šetrných k životnímu prostředí

6. Vyhrazeno pro prezentace a konzultace

Cíle studia:

Studenti získají přehled o strategiích navrhování v oblasti zelené architektury a udržitelného stavebnictví a naučí se, jak provádět hodnocení s cílem dosáhnout vysoké kvality budov. Kromě toho se dozvědí základní informace o posuzování životního cyklu materiálů a budov.

Studijní materiály:

Kibert C.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,ISBN 0-471-66113-9

Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB Report Publication 237, ČVUT v Praze, 2001, ISBN 80-01-02467-9

Sarja A.: Integrated Life Cycle Design of Structures, Spon Press, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6879206.html