Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BSJIC - povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17BPJR1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
17BPJR2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
17BES Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CHB Chemie
 
Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
17CSI Cvičení na simulátoru
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
17DEZ Detekce záření
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17OPKB Operátorský kurz pro bakaláře
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
17REPR Reaktorové praktikum
 
česky KZ 5 2+2 Předmět není vypsán
14TM Technická mechanika
 
česky Předmět není vypsán
17TCJ2 Technologické celky jaderných elektráren 2
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
17THNJ3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17ZEL Základy elektroniky
 
KZ 3 2+2 Předmět není vypsán
17ZAF2 Základy fyziky jaderných reaktorů 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17ZJBE Základy jaderné bezpečnosti
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
17PRAXB Závěrečná praxe
 
česky Z 1 1 tyd Předmět není vypsán
17URO Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015471-BSJICPP3.html