Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán BS Jaderné inženýrství C

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSJICPP1 BSJIC - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 52 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 16 předmětů
52
BSJICPP2 BSJIC - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 49 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 17 předmětů
49
BSJICPP3 BSJIC - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 64 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 18 předmětů
64
Minimální počet kreditů 165
Povinně volitelné předměty
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 165
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015471.html