Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

PVP bak.prez. ITS od 11/12

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17Y1AF Alternativní formy financování dopravních projektů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1AM Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1AV Animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1AP Automatizace v poště
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1BB Banky a bankovní systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1BE Bezbariérová doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1DZ Dopravní zbožíznalství
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1D1 Dynamika dopravních cest a prostředků 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1DU Dějiny umění a společnost
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1DZ Dějiny železniční dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
13Y1EA Ekonomicko-energetická analýza pozemní dopravy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1EV Ekonomika veřejného sektoru
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1EV Ekonomika veřejného sektoru
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1EH Evropská integrace v historických souvislostech
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1EV Experimentální metody a výpočtové modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1FD Francouzské reálie a doprava
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1GD GIS a digitalizace map
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1GI Geografické informační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1HL Historie civilního letectví
 
česky KZ 2 2P+0C KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1HD Historie městské hromadné dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1HD Hluk z dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1IC Interakce člověk - systém
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1KJ Kolejová vozidla
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1KN Kombinovaná nákladní doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1K Kybernetika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LM Letecká meteorologie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LR Letecká radiotechnika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1L Letiště - design a provoz
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1LC Lidský činitel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1LP Lineární programování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1MM Matematické modely v ekonomii
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1MT Materiály technické praxe
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1NP Neparametrické 3D modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1NS Neuronové sítě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1ND Námořní doprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1NH Návrh a programování databází
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1NB Návrh a projektování databází
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1OI Odbavovací a informační systémy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1OL Operační systém LINUX
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1OS Operační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1OP Osudové okamžiky českého prostoru
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1PV Parametrické a vícekriteriální programování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
13Y1PM Personální management
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1PD Podíl dopravy v řízení cestovního ruchu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1PM Pokročilé techniky parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1PU Postupy údržby
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1PD Posuzování dopravních staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1PO Počasí, kvalita ovzduší a doprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1PG Počítačová grafika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1PE Počítačově řízené experimenty
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1C1 Projektování komunikací v Civil 3D I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1C2 Projektování komunikací v Civil 3D II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1P1 Projektování konstrukcí 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PU Provozní uspořádání stanic
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PC Pěší a cyklistická doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1RZ Rekonstrukce železničních tratí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
13Y1SM Simulace MESE
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1SC Snímače a akční členy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1SI Softwarové inženýrství v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1SU Správa a údržba pozemních komunikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1SN Staticky neurčité konstrukce
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1TJ Technologické aspekty jakosti
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1TE Technologie elektroniky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1TD Telematické databáze
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1TG Teorie grafů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1TR Teorie řízení drážních vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1TZ Transportní zařízení
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1TI Tvorba interaktivních internetových aplikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1VB Visual Basic
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1VC Vodní cesty a plavba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1VM Vývoj aplikací pro mobilní zařízení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1ZT Zabezpečovací letecká technika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16Y1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1ZD Základy dvojdimenzionálního navrhování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1ZF Základy fyziky pevných látek
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1ZM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1ZT Základy trojdimenzionálního navrhování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1ZU Základy urbanismu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1UK Úvod do kolejových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1RE Řídící a elektronické systémy vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1RV Řízení drážních vozidel
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
21Y1RL Řízení letového provozu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30002876-Y1-BITS_11_12.html