Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování konstrukcí 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y1P1 KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Přetvoření rovinného prvku, virtuální práce. Silová metoda. Výpočet rámu silovou metodou. Deformační metoda. Výpočet rámu deformační metodou. Výpočet jednoduchého rovinného roštu. Nosník na pružném Winklerově. Výpočet nosníku na pružném podkladu. Základy matematické pružnosti. Stěna jako konstrukční prvek. Deska jako konstrukční prvek. Statické působení skořepin. Příklad výpočtu.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních znalostí z výpočtu staticky neurčitých nosníkových a rámových konstrukcí, výpočtu nosníku na pružném podkladu. Pochopení statického působení stěn, desk a skořepin.

Studijní materiály:

Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost, Ediční středisko ČVUT, Praha 2004

Kuklík P., Blažek, V., Kufner, V.: Stavební mechanika 40, Vydavatelství ČVUT,Praha 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24880805.html