Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pokročilé techniky parametrického a adaptivního modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y1PM KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Modelování sestav - nástroje a metodika pracování podsestav a sestav, modelování plechových součástí, svařované sestavy, potrubí a rozvody. Fotorealistické ztvárnění výstupu - fyzikální a materiálové vlastnosti, světelné zdroje. MKP - řešený příklad.

Požadavky:

znalosti algoritmizace a základních numerických metod, základní práce s CAD systémem - rozvržení, projekce, principy modelování, základní znalosti aplikovaného programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pokročilé techniky tvorby parametrických sestav, vazba modelů na MKP, fyzikální a materiálové vlastnosti materiálů - fotorealistické zobrazování, kinematika.Pokročilé techniky tvorby parametrických sestav, vazba modelů na MKP, fyzikální a materiálové vlastnosti materiálů - fotorealistické zobrazování, kinematika.

Studijní materiály:

P. Fořt, J. Kletečka: Autodesk Inventor - adaptivní modelování v průmyslové praxi

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24552305.html