Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dynamika dopravních cest a prostředků 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y1D1 KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Základy teorie a výpočtů kmitání vícehmotových soustav. Dynamický model vozidla a interakce s dopravní cestou. Kritéria přípustnosti kmitání konstrukcí. Vibroizolace a tlumiče dynamických účinků. Experimentální metody v dynamice. Aplikace metody konečných prvků a využití počítačů v dynamice soustav.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Posouzení dynamických účinků vozidla na konstrukci, analýza konstrukce na dynamické účinky, přehled o dynamických zkouškách.

Studijní materiály:

L. Frýba: Kmitání těles a konstrukcí způsobené pohybujícím se zatížením, Academia, Praha 1989

Z. Bittnar, P. Řeřicha: Použití MKP v dynamice konstrukcí. Praha, SNTL 1981

M. Pirner a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí, TP svazek 33, SNTL, Praha 1989

R. C. Hibbeler: Engineering Mechanics ? Dynamics. New Jersey, Prentice-Hall 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24880005.html