Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Telematické databáze

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1TD KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Problematika telematických databází, práce s mapovými podklady OpenStreetMap, využití operačního systému Linux, objektově-relační databáze PosgreSQL, PostGIS, práce s reálnými dopravními daty.

Požadavky:

základní znalost programování a databází

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají základní přehled o telematických databázích a možnostech jejich využití. Seznámí se s dostupnými opensource nástroji pro jejich uchování a zobrazení. Studenti si rovněž vyzkouší praktické úlohy nad mapovými podklady OpenStreetMap s využitím reálných dopravních dat a informací.

Studijní materiály:

PostgreSQL (Linux), PostGIS in Action, OpenLayers Beginner's Guide

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2829706.html