Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačově řízené experimenty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y1PE KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Realizace experimentu složená z jeho návrhu, volby metody měření s ohledem na požadovanou přesnost a dostupné měřící prostředky, výběru počítačem snímaných parametrů, vlastního sběru dat a vyhodnocení výsledků. Zhodnocení správnosti postupu měření a výběru metody, diskuse nejistot výsledků.

Požadavky:

znalost látky odpřednášené v rámci fyziky, matematiky, elektrotechniky a statistiky v prvním až třetím ročníku studia, znalost práce s PC, zejména vyhodnocení naměřených dat pomocí vhodného software

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Moderní přístup k měření a zpracování dat v reálném čase. Samostatná experimentální práce. Plánování experimentu pro technickou praxi, sledování jeho průběhu, sběr dat a vyhodnocení pomocí výpočetní techniky.

Studijní materiály:

Novák, R., Nováková, D.: Základy měření a zpracování dat, ČVUT Praha, 1999

Jenčík, J., Volf, J., a kol.: Technická měření, ČVUT Praha, 2000

Fajt, V., a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha, 1987

Zítek, P., Hofreiter, M., Hlava, J.: Automatické řízení, ČVUT Praha, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24998805.html