Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Návrh a programování databází

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y1NH KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Studenti si v rámci předmětu prohloubí své znalosti a dovednosti při návrhu databáze a také se seznámí s procedurálním rozšířením jazyka SQL, s PL/SQL, díky čemuž je možné zajistit datovou integritu již na úrovni databázového stroje.

Požadavky:

znalost základní DB terminologie, obecného relačního databázového systému a postupu pro návrh struktury databáze, základní znalost jazyka SQL - příkazy ze skupiny DML

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání dovedností pro návrh databáze, prohloubení znalostí jazyka SQL a seznámení s PL/SQL.

Studijní materiály:

HERNANDEZ Michael J.: Návrh databází. Praha, Grada Publishing, 2006

GROFF James R., WINBERG Paul N.: SQL. Kompletní průvodce. Brno, Computer Press, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2357206.html