Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán ITS bak.prez.11/12

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 10/11 1.sem.bak.prez.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
2.S.BP 10/11 2.sem.bak.prez.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3.S.BP 11/12 3.sem.bak.prez.11/12 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
5.S.BITS 12/13 5.sem.ITS bak.prez. 12/13 V této skupině musíte získat 17 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
17
5.S.BITS VÝBĚR 1 12/ 5.sem.ITS výběr předmětu 1 12/13 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
5.S.BITS VÝBĚR 2 12/ 5.sem.ITS výběr předmětu 2 12/13 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6.S.BITS 12/13 6.sem. ITS bak.prez. 12/13 V této skupině musíte získat 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
16
6.S.BITS VÝBĚR 1 12/ 6.sem. ITS výběr předmětu 1 12/13 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6.S.BITS VÝBĚR 2 12/ 6.sem. ITS výběr předmětu 2 12/13 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
3
6.S.BITS VÝBĚR 3 12/ 6.sem. ITS výběr předmětu 3 12/13 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 135
Semestrální projekt
XP4,5,6 11/12 Projekty prez.4.5.6.sem.11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
4.S.BITS 11/12 4.sem.ITS bak.prez.11/12 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
23
Minimální počet kreditů 23
Povinně volitelné předměty
Y1-BITS 11/12 PVP bak.prez. ITS od 11/12 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 4
Jazyky
JZ-B-3.4 12/13 Jazyk bak. 5.6.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JZ-B-1,2 11/12 Jazyk bak.3.4.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 1. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30002876.html